nauczycielka pomaga uczennicy prawidłowo wykonać na stojąco wygięcie do tyłu