Patanjali wymienia yamy i niyamy jako pierwsze kroki w wędrowaniu ośmiostopniową ścieżką jogi. Dlaczego? Chodzi o to, aby uporządkować fundamenty relacji z innymi (yamy) oraz relacji ze sobą samym, swoimi emocjami (niyamy) by głębiej, pełniej popracować ze swoimi nawykami, uwarunkowaniami podczas praktyki asan, medytacji czy pranayamy.

 

Dzisiaj chcę Ci przybliżyć Ahimsa – yamę, która mówi: nie krzywdź.

 

Co to jest Ahimsa?

 

Ahimsa w sanskrycie oznacza dosłownie: niekrzywdzenie lub niestosowanie przemocy. Rozwijając to tłumaczenie chodzi o niewyrządzanie krzywdy/cierpienia myślą, słowem i uczynkiem zarówno sobie samej jak i innym.

Jednak Ahimsa nie zamyka się tylko w braku działań przemocowych. To filozofia życia, która kształtuje postawę miłości, współczucia, życzliwości i szacunku wobec wszystkich istot. Praktykowanie tej yamy wymaga świadomego wysiłku, by być uważnym na swoje myśli, słowa i działania. By unikać tych, którymi możesz wyrządzić szkodę.

Ahimsa nie jest tylko pasywną postawą. Może wymagać od Ciebie przeciwdziałania szkodliwym sytuacjom, niesprawiedliwości.

 

Ahimsa – praktyka

 

Praktykę Ahimsa rozpocznij od siebie samej, siebie samego. Może ona zadziewać się na kilku poziomach, możesz:

  • zrezygnować z aktywności, które prowadzą do cierpienia fizycznego
  • podjąć kroki w kierunku usunięcia cierpienia fizycznego
  • podjąć pracę ze swoim umysłem poprzez uważne wykorzenianie niesprzyjających myśli, skłonności

 

Przykładem niekrzywdzenia siebie może być zadbanie o swoje odżywianie, aby było ono odpowiednie i odżywcze. 

I kiedy z pomocą Ahimsa uporządkujesz siebie możesz rozpocząć jej praktykę wobec innych. W Jogasutrach Patanjali napisał, że gdy osoba praktykująca niekrzywdzenie utwierdzi się w tym, to wówczas w jej obecności ustają wszelkie akty wrogości [sutra II.35]

 

Praktykując Ahimsa:

  • stajesz się bardziej świadoma/ świadomy swoich myśli, słów i działań

zaczynasz dostrzegać, jak twoje codzienne wybory mogą wpływać na Ciebie i innych ludzi oraz całe otoczenie. Często to, co wydaje się być małym gestem, może mieć ogromny wpływ na świat wokół Ciebie.

  • uczysz się empatii i zrozumienia 

zamiast krytykować czy potępiać, zaczynasz współodczuwać z innymi istotami. Rozumiesz, że wszyscy mamy swoje historie, swoje walki i swoje pragnienia. I właśnie to zrozumienie prowadzi Cię do większej akceptacji i pojednania.

  • uczysz się łagodności i akceptacji siebie

Ahimsa nie jest tylko o relacjach z innymi ludźmi, jest także o tym, jak traktujesz siebie. Często jesteśmy najbardziej surowi dla samych siebie, krytykując się za każdy błąd i niedoskonałość. Praktykując Ahimsa otwierasz drzwi do wewnętrznego spokoju i równowagi.

Oczywiście, praktykowanie Ahimsa nie jest łatwe. Wymaga świadomego wysiłku i stałej pracy nad sobą. Ale każdy krok w kierunku niekrzywdzenia, miłości przynosi korzyści nie tylko nam samym, ale także całemu światu.

 

Ahimsa na macie

 

Oto kilka sposobów, jak możemy praktykować Ahimsa podczas jogi:

  • Słuchaj swojego ciała 

Podstawą praktyki Ahimsa jest uważność i troska o własne ciało. Słuchaj sygnałów, które wysyła Tobie twoje ciało podczas praktyki – unikaj przeciążeń, przemocy wobec swojego ciała poprzez forsowanie się w pozycji, która może powodować kontuzje

  • Szukaj równowagi 

Staraj się znaleźć równowagę między wyzwaniem a akceptacją. Nie zmuszaj się do pozycji, która wykracza poza twoje granice, ale jednocześnie wyzwól się z komfortowej strefy, kiedy to jest odpowiednie. Pamiętaj, że celem jogi jest rozwój i przekraczanie własnych ograniczeń, ale z poszanowaniem swojego ciała.

  • Unikaj porównywania się 

Ahimsa w jodze oznacza również unikanie porównywania się z innymi. Każde ciało jest inne, każdy ma swoje własne możliwości i ograniczenia. Zamiast koncentrować się na tym, jak wyglądają Twoje pozycje w porównaniu z innymi, skup się na swojej własnej praktyce i własnym rozwoju.

  • Praktykuj samoświadomość 

Bądź świadoma, świadomy swoich myśli, emocji i reakcji podczas praktyki jogi. Jeśli zauważysz, że Twoje myśli są krytyczne lub negatywne, staraj się zmienić je na bardziej życzliwe i wspierające.

Nie zapominaj, że praktyka jogi ma służyć Twojemu dobru. Bądź delikatna, delikatny w stosunku do siebie, zarówno na macie, jak i poza nią. Szanuj swoje ciało, swoje granice i swoje potrzeby.

 

Podsumowanie

 

Ahimsa odgrywa istotną rolę nie tylko w duchowej praktyce, ale także w życiu codziennym. Praktykowanie Ahimsa może prowadzić do budowania zdrowych relacji międzyludzkich, tworzenia bardziej harmonijnej społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego. To koncepcja promująca pokój, miłość i szacunek dla wszystkich istot, będąca fundamentem dla życia moralnego i duchowego.

Ahimsa jest procesem, który wymaga ciągłego wysiłku i praktyki, ale efektywnie wpływa na twoje życie na macie i poza nią. 

Zauważ, jakie zmiany pojawią się, gdy zaczniesz traktować siebie i innych z większym szacunkiem i miłością. Może to być początek pięknej podróży do wewnętrznego pokoju i harmonii…❤️